Audio Solution Figaro B

Loa Audiosolution Figaro B chuan

Figaro B – Loa bookshelf cao cấp của dòng Figaro

Bên cạnh Guimbarde, Figaro B cũng là một lựa chọn rất đáng để quan tâm cho những người muốn mua loa bookshelf cao cấp Chọn loa bookshelf hay chọn loa sàn đứng? Câu hỏi đó có thể dễ trả lời đối với nhiều người nhưng cũng khiến không ít audiophile […]

Read More