Audio Solution Figaro L

Loa AudioSolutions Figaro L chuan

Figaro L – Xứng đáng kế thừa dòng Rhapsody

Được sinh ra để thay thế cho dòng loa Rhapsody hơn 6 năm tuổi, dòng loa Figaro mà cụ thể hơn là Figaro L sở hữu những đặc điểm vượt trội và độc đáo không phải bất cứ loa hi-end nào cũng có được Không vội vàng chạy theo xu […]

Read More